CÁCH LẤY LẠI THUẾ ONLINE (1)

CÁCH LẤY LẠI THUẾ ONLINE (1)

CÁCH LẤY LẠI THUẾ ONLINE (1)

Cách lấy lại thuế online.

Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn cách lấy lại(nhận lại?, xin lại?) thuế thu nhập(所得税) và thuế cư trú(住民税) online.

Vì lý do nào đó các bạn quên khai gửi tiền cho người thân, hoặc không khai để dễ xin visa,... , hoặc nay muốn bổ sung thêm.

Các bạn có thể lấy lại thuế tối đa 5 năm tính từ thời đểm hiện tại.

<Ai có thể lấy lại thuế ?>

Các bạn nhìn vào cột 源泉徴収税額 của tờ giấy 給与所得の源泉徴収票 thấy nó khác 0.

Các bạn còn giấy gửi tiền về Việt Nam cho ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em,... bên mình và bên vợ/ chồng , người chưa khai thuế vào năm muốn lấy lại.

Nếu đã khai thì có tên ở cột 控除対象扶養親族 của tờ 源泉徴収票.

< Lấy lại được bao nhiêu?>

1 Thuế thu nhập 所得税

Các bạn nhìn cột 源泉徴収税額 số tiền từ 97,750円 trở lại thì các bạn có thể lấy 1.9man/ người gửi tiền về( tối đa bằng số tiền cột 源泉徴収税額). Ví dụ bạn khai 2 người mà cột thuế bạn có 2man thì chỉ nhận lại 2man chứ không phải 3.8man.

2 Thuế cư trú 住民税

Các bạn có thể lấy lại 3.3 man/ người gửi tiền về( tối đa bằng số tiền bạn đóng "thuế cư trú của năm tiếp theo") .Ví dụ bạn khai 2 người mà thuế cư trú năm đó bạn đóng có 5man thì chỉ nhận lại được 5man chứ không phải 6.6man.

<Làm thủ tục gì?>

Các bạn chỉ cần điền 1 thủ tục duy nhất 所得税の確定申告

( tên đầy đủ 所得税及び復興特別所得税の確定申告)

Sau khi cơ quan thuế 税務署 kiểm tra giảm thuế thu nhập 所得税, họ sẽ làm việc với uỷ ban 区役所 để làm thủ tục giảm thuế cư trú 住民税 cho các bạn.

Các bạn điền online theo link này

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/smsp/top#bsctrl

Sau đó tải file pdf về in ra, đóng dấu và gửi qua đường bưu điện.

Kèm theo ( tất cả là bản photo, không cần bản gốc )

1 Hai mặt mynumber hoặc 在留カード( bắt buộc)

2 Hộ khẩu bản tiếng Việt và bản dịch không cần công chứng( bắt buộc)

3 Giấy gửi tiền về cho người thân( bắt buộc)

4 Giấy 給与所得の源泉徴収票

5 Sổ ngân hàng( trang có tên ngân hàng, tên chi nhánh)

※ 4 và 5 không bắt buộc.

Xem hướng dẫn bằng hình tôi đính kèm.

※CÁC BẠN CÓ CÂU HỎI HAY GÓP Ý ,THÌ HỎI Ở BÀI VIẾT ĐỂ MỌI NGƯỜI CÙNG XEM NHÉ!

Gửi tin nhắn riêng chỉ giải quyết vấn đề của riêng bạn(không phù hợp với mục tiêu của bài viết này), có thể người khác cũng gặp vấn đề giống bạn, nên tôi xin phép KHÔNG trả lời tin nhắn riêng.

<Phần này bạn nào quan tâm chi tiết tham khảo>

1 Thuế thu nhập 所得税

Tại sao thuế thu nhập 所得税 1.9man/ người?

Nó là 38manx5%= 1.9man.

Vậy tại sao là 38man ? , tại sao là 5%?

38man?

Vợ ,chồng,ông,bà,cha, mẹ, anh ,chị, em được giảm 38man/ người.

Nếu 19 đến chưa tròn 23 hoặc trên 70 tuổi được giảm nhiều hơn.

5%?

Tổng thu nhập của các bạn là A

A này sẽ được khấu trừ số tiền tối thiểu không phải đóng thuế thành B

Sau đó B này sẽ được trừ đi số tiền bạn đóng bảo hiểm, nuôi bản thân bạn, lo cho vợ, con, phụ dưỡng ngừời thân sẽ thành C .

C này được gọi là tiền chịu thuế thu nhập 所得税 và bị đánh thuế như sau

195万5,000円以下 đóng 5% x C

195万5,000円超〜330万円以下 thì đóng (C - 9万7,500円)x10%

Vân vân....

Kết quả này là số tiền thuế thu nhập các bạn phải đóng ( nó chính là 源泉徴収税額).

Vậy nếu tính ngược lại thì các bạn lấy số tiền cột 源泉徴収税額 chia cho 0.05 là ra số tiền các bạn chịu thuế thu nhập C (nó cũng gần bằng 給与所得控除後の金額 - 所得控除の額の合計額 )

Nên tôi lấy 195man:0.05=97,750円 , nhỏ hơn con số này tức bạn có thu nhập chịu thuế thu nhập là 5%.

2 Thuế cư trú 住民税

2.1 Tại sao giảm thuế cư trú 住民税 3.3man?

Vợ, cha, mẹ, anh chị được giảm 33man/ người.

Hiện tại thuế cư trú là 10% thu nhập chịu thuế cư trú.

Nên các bạn được giảm 33x10%= 3.3man.

2.2 Trên tờ 源泉徴収票 không có ghi thuế cư trú thì làm sao biết đã đóng bao nhiêu?

Tính một cách gần đúng

源泉徴収税額 x2+ 5000x ( 1+ số người phụ dưỡng)

= tiền "thuế cư trú của năm tiếp theo"

Sao lại vậy?

Như trên tổng thu nhập của các bạn là A sẽ được khấu trừ số tiền tối thiểu không phải đóng thuế thành B, tuy nhiên từ B này các bạn sẽ tính ra C khác nhau cho 2 loại thuế.

Số tiền khấu trừ vào tiền chịu thuế thu nhập là 38man.

Số tiền khấu trừ vào tiền chịu thuế cư trú là 33man. Chênh lệch 5man.

Nên các bạn tính gần đúng như sau

[(源泉徴収税額 : 0.05)+50000x(1+ số người phụ cấp) ]x0.1

=源泉徴収税額 x2+5000x(1+ số người phụ cấp)

Số 1 ở đây chính là bản thân bạn.

Đi sâu hơn nhé!

Trước tiên các bạn cần hiểu là thu nhập của năm nay sẽ dùng đánh thuế cư trú của tháng 6 năm tiếp theo đến tháng 5 năm tiếp của tiếp theo. Tôi sẽ dùng từ "thuế cư trú của năm tiếp theo".

※Đây cũng là lý do vì sao các bạn đến Nhật năm thứ 1 không phải đóng thuế cư trú, vì thu nhập năm trước đó của các bạn được tính là 0.

Vì khấu trừ vào tiền chịu thuế cư trú 住民税 thấp hơn khấu trừ vào tiền chịu thuế thu nhập 所得税 , nên số tiền chịu thuế cư trú cao hơn số tiền chịu thuế thu nhập.

Ngoài ra 10% gấp đôi 5%, nên số tiền đóng thuế cư trú cao hơn tiền đóng thuế thu nhập.

※ Đây cũng là vì sao một số trường hợp thuế thu nhập năm trước đó về 0 mà thuế cư trú không về 0.

Thôi tôi cho cái ví dụ:

Giả sử cột 源泉徴収税額 năm 2017 của bạn khi chưa khai ai là 5.7man.

Thuế cư bạn đã đóng năm 2018 là 5.7x2+0.5x1=11.9man ( khoảng 1man/ tháng)

Còn nếu muốn quan tâm số tiền chịu thuế là bao nhiêu?

Các bạn lấy 5.7:0.05=114man, nghĩa là tiền chịu thuế thu nhập 所得税 của bạn là 114man.

Còn tiền chịu thuế cư trú của năm 2018 sẽ cao hơn. Nếu 2017 các bạn chưa khai ai cả thì 114+5= 119man. → chênh lệch 5man.

Cho nên giả sử sau khi khai số tiền được khấu trừ là 114man thì số tiền chịu thuế thu nhập là 0, nhưng số tiền chịu thuế cư trú là 5man (119-114=5), tức phải đóng 5mãn10%=5000( khoảng 500yen/ tháng) , trường hợp này cần khai thêm 1 người nữa sẽ về 0.

Với công thức tính gần đúng

Thuế cư trú=源泉徴収税額 x2+5000x(1+ số người phụ cấp)

Vậy thêm người khác nào tiền chịu thuế cư trú bị tăng lên rồi sao?

→ Không phải vậy, vì khi thêm người thì số 源泉徴収税額 giảm đáng kể.

Ngoài ra lương tháng 5 hằng năm, công ty có phát tờ giấy màu xanh 令和xx年度 給与所得等に係る市民税・府民税.....

Các bạn biết được con số chính xác phải đóng thuế cư trú là bao nhiêu.

※ 1 Vì để đơn giản hoá cách ước lượng số tiền nên tôi dùng cách tính gần đúng.

※2 Số tiền khấu trừ vào tiền chịu thuế thu nhập 所得税 có thể khác 38man tuỳ vào độ tuổi của người được phụ dưỡng. Xem link tiếng Nhật.

※3 Số tiền khấu trừ vào tiền chịu thuế cư trú 住民税 có thể khác 33man tuỳ vào độ tuổi của người được phụ dưỡng.Xem link tiếng Nhật.

<Lời kết>

Như các bạn biết. Tiền thuế chính phủ dùng để lo các vấn đề xã hội, nên nếu không quá khó khăn các bạn không nhất thiết phải khai nhiều người để về 0. Cái này các bạn tự quyết định nhé.

Các bạn có thể đọc bằng tiếng Nhật ở đây.

https://www.freee.co.jp/.../understanding-the-changes-on.../

https://biz.moneyforward.com/blog/18507/

https://www.mizuho-ri.co.jp/.../view.../pdf/sodan121203.pdf

(Nguồn Khoa Tran: Cộng đồng Việt Nhật)

1. 

1

1. https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/smsp/top#bsctrl
Các bạn copy link và mở bằng trình duyệt web nhé ( ví dụ safari trên iphone/ipad/..., ....)

 

22. Cơ bản có 3 phần chính
    1. Nhập về thu nhập 給与所得
Hình 10 đến 18
    2. Nhập số người phụ thuộc để được giảm thuế 所得控除
Hình 19 đến hình 30 cho thuế thu nhập 所得税
Hình 31 đến hình 32 cho thuế cư trú 住民税
    3. Nhập tài khoản ngân hàng hình 33, địa chỉ hình 34, chọn cơ quan thuế để gửi giấy hình 35, thông tin liên lạc với bạn hình 36

3

 

4

4. Chọn はい nếu làm cho 令和2年分
    Chọn いえ nếu làm cho những năm còn lại

5. Năm, tháng,ngày sinh của các bạn.
Quy đổi sang năm của Nhật các bạn xem ở đây:https://www.jcb.co.jp/processing/share/wareki.html...

6

6. Làm riêng cho từng năm nha các bạn.
Sau khi hoàn thành in ra file pdf, quay lại từ đầu(có lẽ là từ hình số 2) để nhập cho năm khác các bạn muốn khai lấy lại thuế.
Chọn năn nào thì nhập theo 源泉徴収票 của năm đó nha các bạn.

7

7. 給与・年金の方(給与・年金専用)
給与所得や年金所得のみの方専用の初めての方でも操作しやすい画面に入力し申告書等を作成します。
Màu xanh này cho đối tượng làm công và nenkin(áp dụng riêng cho làm công và nenkin). Tạo đơn bằng việc nhập vào những màn hình rất dễ thao tác,dẫu có là người mới làm đầu đi chăng nữa.

左記以外の所得のある方(全ての所得対応)
全ての所得・控除等に対応した入力画面から、必要な項目をご自身で選択・入力し申告書等を作成します。
Phần màu đỏ này cho đối tượng có thu nhập ngoài trường hợp bên trái(áp dụng cho tất cả các loại thu nhập). Tạo đơn bằng việc tự mình chọn ra những màn hình thích hợp từ những màn hình đã được tích hợp tất cả các loại thuế, các loại khấu trừ.

8

Người viết : admin
Ý kiến của bạn