Cách sử dụng bồn tắm Nhật

Cách sử dụng bồn tắm Nhật

Cách sử dụng bồn tắm Nhật

Cach_sY_dYng_bYn_tYm_NhYt

1.  Bật / tắt

2.  Nút khẩn cấp

3.  Tắm tự động

4.  Hút làm ấm nước

5.  Thời gian

6.  Nhiệt độ vòi hoa sen

7.  Điều chỉnh thời gian

8.  Điều chỉnh âm thanh

9.  Nhiệt độ bồn tắm

10. Điều chỉnh nhiệt độ bồn tắm

11.  Điều chỉnh âm thanh bồn tắm

Người viết : Thanh Giang
Ý kiến của bạn